Wij zijn er voor jou!

De Vlaamse Zorgverzekering vormt een belangrijke eerste pijler van de verder uit te bouwen Vlaamse sociale bescherming. Vertrekkende van de mogelijkheden van de zorgbehoevende zelf, wil de Vlaamse regering zorg op maat realiseren. De zorgverzekering biedt een tegemoetkoming in de kosten voor niet-medische zorg en de ontvangers ervan kunnen zelf bepalen hoe ze het bedrag spenderen. De zorgbehoevende heeft de regie zelf in handen.

€ 51 / jaar
Iedereen ouder  dan 25 jaar betaalt 51 euro per jaar, personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering 25 euro.

€ 130
Bewoners van een woonzorgcentrum, een rust– en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis ontvangen een maandelijkse uitkering van 130 euro. Zorgbehoevenden die in de thuissituatie verzorgd worden, ontvangen eveneens een uitkering van 130 euro per maand als zij kunnen aantonen dat ze lijden aan een ernstig en langdurig verminderd zelfzorgvermogen.

240.000 +
Het aantal gerechtigden op de zorgverzekering blijft stijgen. In 2016 waren er al meer dan 240.000 personen met een tegemoetkoming.

80 +
Dat aandeel van de uitkeringen gaat naar ouderen (65-plussers) en meer dan de helft is bestemd voor 80 plussers. Omdat de leeftijd waarop ouderen de stap zetten naar een woonzorgcentrum stijgt, is het niet geheel onverwacht dat pas vanaf de leeftijd van 90 jaar het aantal rechthebbenden op basis van residentiële zorg hoger ligt dan die van de rechthebbenden die nog thuis wonen.

Bron: weliswaar.be

Bij Seniorama kun je een wegwijsfolder verkrijgen over de Vlaamse Zorgverzekering. Deze folder kun je ook raadplegen op de website van Seniorama onder de rubriek ‘publicaties’ ‘wegwijsfolders’.

mei 2018

Copyright © LDC Seniorama vzw