Wij zijn er voor jou!

De oudste stad van Holland, Dordrecht

Donderdag 27 september

Onbekend, misschien, maar voor ons niet langer onbemind, tenminste als u meereist naar deze fameuze cultuurstad. We beginnen met een kop koffie (of thee) aan de rand van de Merwede, zo heet dat deel van de Rijndelta, waar Dordrecht ligt.
Omdat Dordrecht al in 1220 het stadsrecht verkreeg is het de oudste stad van Holland. Behalve het mogen heffen van grafelijke tolgelden was het verkrijgen van het ‘Stapelrecht’ in het jaar 1299 een andere beslissende stap voor Dordrecht. Hierdoor werd het de belangrijkste handelsstad van het Graafschap Holland, waarop een enorme groeispurt volgde. Ook werden in Dordrecht tot 1806 de munten van Holland geslagen. In de Dordtse Synode van 1618-1619 werd besloten een vertaling van de Bijbel te maken vanuit de originele talen. Deze vertaling, de Statenbijbel, droeg enorm bij tot het ontstaan van taaleenheid binnen het Nederland van toen.
Vanaf het Groothoofd, een stadspoort uit de 15de eeuw, kijken we naar het drukst bevaren punt van Europa. De stad kent karakteristieke binnenhavens en telt honderden Rijksmonumenten. Opmerkelijk is de scheve kerktoren van 65 meter. De ondergrond was te drassig en toen hij begon te kantelen heeft men van verdere opbouw afgezien, anders was hij nu 108 meter hoog. De bouw begon  vanaf circa 1540. We verkennen  verder de stad onder leiding van gedreven gidsen.
Na de ontdekking van de binnenstad nemen we een warme lunch, opnieuw met zicht op het water.
In de namiddag varen we met de fluisterboot ‘de Sterling’ door het Nationaal Park De Biesbosch. Dit is een zeer waterrijk natuur- en recreatiegebied met zoetwatergetijden. In zijn soort het grootste van Europa: op 50 km van de zee bedraagt het getijdenverschil nog zo’n 70 tot 80 cm. De natuur geeft ons een zeer gevarieerd landschap met kreken, wilgenbossen, watervogels, vissen en dieren. De boot wordt elektrisch aangedreven zodat we kunnen luisteren naar de geluiden van  de natuur. De boottocht duurt ongeveer anderhalf uur. Het wordt een unieke belevenis temidden van prachtige natuur. We kunnen slechts met 40 personen op deze boot, het aantal deelnemers is daarom beperkt.

Vertrek: 7.45 u. Diestse Poort (nabij station Leuven).

Terug: rond 18 u. keren we terug naar Leuven waar we rond 20 u. aankomen.

Prijs: € 55 leden: € 52.   

Ga je mee? Schrijf dan in vóór 14 september. Mail naar daguitstap@seniorama.be of telefoneer naar het onthaal van Seniorama 016 22 20 14. Vermeld steeds naam, lidnummer en gsm of telefoonnummer van de deelnemer(s).

Betalen: na inschrijving doe je liefst per overschrijving op het rekeningnummer van Seniorama BE32 7364 0304 8202, mededeling: ‘Dagsep 18’ + naam + gsm + lidnummer van deelnemers.

Info: Mark Van den Bosch 0498 39 88 70.

Dordrecht foto cosintandries.be.jpg
Dordrecht (foto cosintandries) 
 
De volgende uitstap op dinsdag 16 oktober gaat richting Luik: Val Saint Lambert, La Boverie en Mediacité.

Copyright © Seniorama vzw