Wij zijn er voor jou!      
🏠Home / Activiteiten / Themacursussen overzicht

Jungiaanse psychologie met de nadruk op zijn persoonlijkheidstheorie

Het is de bedoeling kennis te maken met Jungs psychologie. We gaan daarbij van visie-filosofie naar praktijktoepassingen. De rode draad hierdoor bestaat uit zelfkennis, zelfontplooiing, brede visie en respect voor verschillen, wat ook meer mildheid naar elkaar toe creëert.
Vooreerst belichten we de persoon Jung en zijn open visie op de Mens. Vervolgens focussen we op zijn persoonlijkheidstheorie. We bekijken onszelf via het model, leren anderen begrijpen en krijgen inzicht hoe we verschillend zijn in denken, aanvoelen, gewaarworden, beslissen en handelen en hoe we daar respectvol mee kunnen omgaan in de praktijk. We geven ook tips om bepaalde gedragingen te leren herkennen zodat je je kunt aanpassen qua stijl. Tenslotte gaan we signalen leren herkennen van stress bij jezelf en anderen én wat er mee aan te vangen: op maat van de persoonlijkheid!

Deze cursus had plaats van 18 oktober tot 8 november 2023
Lesgever: Bob Thomas, klinisch-psycholoog, Hermes consulting

Copyright 2024