Erfrecht en successierecht

In deze sessies bespreken we  de belangrijkste onderdelen van ons erfrecht en de bijhorende successierechten. We beantwoorden vragen zoals: Hoe zit het met schenkingen? Is een testament noodzakelijk? Wanneer verkoop je best de gezinswoning?
Wat betekenen de woorden 'keuzebeding', 'gift', 'in rechte lijn', 'vruchtgebruik'?  
We belichten de mogelijkheden en valkuilen voor gehuwden, alleenstaanden, samenwonenden en nieuw samengestelde gezinnen aan de hand van heldere voorbeelden

Deze cursus had plaats van 7 tot 14 december 2022
Lesgever: Werner Van Loo, financieel adviseur