Leuven, eeuwenoud en springlevend

Onze waterlopen, een te herwaarderen erfgoed door Ramon Kenis.

Leuven en zijn waterlopen zijn sterk met elkaar verbonden. Het ontstaan van Leuven volgt uit de kruising van de Dijle en een aftakking van de Romeinse heirbaan. De interactie tussen water en bewoners van Leuven vormt een boeiend verhaal. Instellingen en bedrijven floreerden dankzij het water. Sommigen zorgden voor verontreiniging en problemen van hygiëne met talloze overwelvingen als gevolg. Dit verhaal  is actueel door de klimaatverandering en overstromingen. We bekijken een aantal waterplekken in Leuven die veranderden in de loop der eeuwen en recente projecten. Water is een belangrijk en te herwaarderen erfgoed dat in Leuven weer zijn plaats krijgt.

Hoe wonen meer betaalbaar maken?’ door Luc Vanheerentals

In Leuven werd in 2021 gemiddeld 445.864 euro voor een huis betaald en 296.369 euro voor een appartement. Er lijkt ook geen einde te komen aan de stijging van de verkoop- en huurprijzen. Dit maakt het voor velen hoe langer hoe moeilijker om een eigen pand te verwerven. 1 op 4 van de Leuvenaars besteedt meer dan 30 procent van zijn inkomen aan woonlasten. Bij huurders loopt dit op tot 46 procent. Uit een telling bleek dat 466 personen dak- en of thuisloos zijn. Omdat de aangroeiende wachtlijsten voor een sociale woning geen perspectief bieden, moeten velen hun heil elders zoeken. In deze lezing gaan we in op de vraag hoe het wonen meer betaalbaar kan worden gemaakt en evalueren we de overheidsinspanningen.

Wie zijn de Leuvense Wereldverbeteraars?’ door Luc Vanheerentals

In deze lezing schetsen we het verrassend wijdvertakt duurzaam ecosysteem dat de stad Leuven rijk is aan burgerinitiatieven die al dan niet met overheidssteun de samenleving van onderuit duurzamer, socialer, rechtvaardiger willen maken. In mijn boek ‘De Leuvense Wereldverbeteraars’ uit 2020 lijstte ik meer dan 200 projecten op die in die zin innovatieve activiteiten ontplooien op vlak van milieu, mobiliteit, handel, armoede, cultuur, onderwijs … Een aantal van deze projecten heeft bovendien ver buiten de universiteitsstad heel wat op gang gebracht. 

Deze cursus had plaats van 15 februari tot 8 maart 2023
Lesgevers: Luc Vanheerentals, lic. politieke wetenschappen en criminologie, zelfstandig journalist
Ramon Kenis, ingenieur-architect, voorzitter Leuvens Historisch Genootschap