Levensbeschouwing

3 oktober

Niet dualistisch denken over mens en wereld!

Antoon Vandevelde, prof. em. filosofie en economie KU Leuven

Meer

Filosofen zijn al vanaf Plato en Aristoteles geneigd om mens en wereld te denken vanuit tegenstellingen: lichaam en geest, natuur en cultuur, ik en de anderen, mens en dier, mensen en goden. Tegelijk proberen ze dan op allerlei manieren om die tegenstellingen te overbruggen. Dat gebeurt des te meer in hedendaagse theorievorming. Voorbeelden genoeg: de geest als emanatie van processen in de hersenen, ecologische theorieën die de natuur niet langer als te overwinnen vijand zien, een niet-individualistisch mensbeeld dat toont dat de ander altijd al in mijzelf aanwezig is, recente biologische bevindingen die laten zien dat menselijk leven op voorheen onvoorstelbare wijze verweven is niet alleen met het leven van dieren, maar ook met schimmels en bacterieën. 
In deze lezing probeer ik aan de hand van enkele voorbeelden deze verwevenheden in het licht te stellen, maar ook zal duidelijk worden dat het uiterst moeilijk is om consequent buiten de gangbare dualistische patronen te denken.


7 november

De rol van de religie in het conflict tussen Rusland en Oekraïne

Jan De Volder, prof., historicus, faculteit Theologie en Religieuze wetenschappen KU Leuven

Meer

Naast overduidelijke historisch politieke redenen, blijkt ook religie een niet te onderschatten rol te spelen in het conflict tussen Rusland en de Oekraïne. Gevoeligheden uit het verleden, inmenging van westerse kerken en nog veel meer hebben de verhouding tussen de twee landen sterk beïnvloed. 
Om dat te verduidelijken zal Professor De Volder in hoofdzaak zijn betoog opbouwen rond deze thema’s:
- hoe het reveil van de orthodoxie na de val van de Berlijnse muur duiden (met historische schets)
- welke ontwikkelingen (en spanningen) zijn er in de complexe verhouding tussen de verschillende patriarchaten ?
- speelt een afkeer van het (goddeloze) Westen een rol in het reveil of is die afkeer gestuurd ?
- kan een interreligieuze dialoog of een kerkelijk initiatief de situatie helpen pacifiëren? 
We hopen op een boeiende lezing die ons een beter inzicht in het conflict kan geven.


5 december

Kunnen jongeren in Congo nog hopen?

Katrien Vanderschoot, journalist VRT Radio

Meer

Jongeren maken twee derde van de bevolking uit in Afrika en zeker ook in Congo. Maar ze zijn er al heel hun leven geconfronteerd met conflict, corruptie en armoede. Toch is er perspectief, denkt VRT journalist Katrien Vanderschoot. In een terugblik op 25 jaar verslaggeving over Congo komt ze praten over haar werk en haar ontmoetingen: met verkrachte vrouwen, ex-kindsoldaten en mensenrechtenactivisten. In haar boek 'De kinderen van Oost-Congo' vertellen jonge Congolezen over hoe hun generatie het beter kan doen dan de vorige. Een verhaal over inzicht en loutering, over afhankelijkheid en veerkracht, over hypocrisie en authenticiteit, over fatalisme en hoop.


6 februari

Hoe rechtvaardig kunnen we zijn in ons streven naar mondiale duurzaamheid?

Jacques Haers, prof. em. Theologie en Religieuze wetenschappen KU Leuven


6 maart

Armoede, duurzame ontwikkeling en mensenrechten!

Ides Nicaise, prof. em. KU Leuven