Vlaamse zorgverzekering

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Heette vroeger de ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden’
Is niet belastbaar
Is een zorgbudget voor 65’+ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen
Bedraagt maximaal 656 euro per maand, afhankelijk van hoeveel zorg iemand nodig heeft en (gezins)inkomen
Vraag je online aan, laat je helpen door je zorgkas, ziekenfonds, gemeente of OCMW
Kan veranderen als je inkomen of gezondheid verandert, dat moet je melden

Hoeveel zorgbudget krijg je?

Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood hangt af van je zorgzwaarte en je inkomen.
Er zijn 5 categorieën van zorgzwaarte. Bij elke categorie hoort een maximaal maandelijks bedrag voor het zorgbudget.
Of je recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van jou en/of je partner. Een deel van je inkomen wordt daarbij vrijgesteld   (niet meegerekend).
Categorie 1: € 98 / maand
Categorie 2: € 373 / maand
Categorie 3: € 454 / maand
Categorie 4: € 534 / maand
Categorie 5: € 656 / maand
Deze bedragen worden geïndexeerd. Ze worden dus aangepast telkens wanneer de spilindex overschreden wordt.

Enkele voorwaarden: leeftijd, inkomen en zelfredzaamheid

Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je ten vroegste aanvragen op de dag van je 65ste verjaardag.
Je moet minstens 7 punten behalen op de ‘schaal van zelfredzaamheid’. Die schaal meet de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op je dagelijkse leven. Artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap bepalen je punten en erkennen zo je gezondheidsprobleem als een handicap. Zij vragen medische informatie op bij je arts of specialist om je zelfredzaamheid te evalueren. Verwittig daarom je behandelend arts als je een aanvraag doet.
Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van je gezinssamenstelling. Opgelet: je inkomen bestaat niet alleen uit je pensioen, arbeids- of vervangingsinkomen, maar ook uit spaargelden, beleggingen, eigendommen in bezit en de verkoop of schenking van eigendommen.
Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas. Wie ouder is dan 25 betaalt daarvoor jaarlijks een solidaire zorgpremie. 
Je kunt dit zorgbudget niet combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

Je zorgbudget  aanvragen

Vraag dit zorgbudget voor ouderen met een zorgnood online aan. Om de aanvraag in te vullen, heb je je elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen.
Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag?
Ga naar de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of naar het OCMW of de maatschappelijk werker van je gemeente om een zorgbudget aan te vragen.

Na je aanvraag

De zorgkas gaat na of je recht hebt op het zorgbudget.

Beslissing en betaling

De zorgkas brengt je per brief of per e-mail (indien je hiervoor uitdrukkelijk hebt gekozen) op de hoogte van de beslissing over je zorgbudget. In die brief staat of je al dan niet recht hebt en hoeveel het zorgbudget bedraagt. Het duurt meestal 3 of 4 maanden om je de beslissing op te sturen.
De zorgkas betaalt het zorgbudget  telkens voor het einde van de maand uit op je rekeningnummer. Bij een goedkeuring van de aanvraag, heb je recht vanaf de maand die volgt op je aanvraag. De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de zorgkas.

bron: www.vlaamsesocialebescherming.be

november 2022