Wij zijn er voor jou!


Onlinefraude

Klik op de lopende tekst voor meer info

Voor recente informatie betreffende de activiteiten raadpleeg je best onze website en de kalender van de maand.  

Op 11 april kwam de Algemene vergadering van vzw Seniorama samen. Op de agenda stonden een voorstelling van het jaarverslag 2021, het voorstellen en goedkeuren van de rekeningen 2021 en van het budget van 2022. Het jaarverslag is een weergave van de diensten en activiteiten die we in 2021 organiseerden. Daarnaast vind men er informatie over de vrijwilligerswerking en personeel. Je kunt het jaarverslag lezen op onze website bij de rubriek publicaties.
Onze werking werd in 2021 nog sterk bepaald door de heersende coronacrisis.
De impact van de crisis op de boodschappen- en oppasdienst zagen we vooral in de mindere prestaties doordat zowel klanten als vrijwilligers zeer voorzichtig waren met contacten. Toch slaagde de oppasdienst erin om de, voor de subsidiëring, gevraagde 5000 uren op jaarbasis te presteren. De luisterlijn kende als dienst een grote stijging in het aantal gesprekken. Een nieuw initiatief is de buurtbabbel op dinsdagnamiddag waar mensen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten.
Activiteiten startten geleidelijk aan terug op. Vanaf juni ging de wandelgroep er opnieuw op uit, ook de zomeractiviteiten op dinsdagnamiddag startten. De fietsers volgden in juli.
Vanaf september startten andere activiteiten. Sommige lesgroepen zijn enthousiast en tevreden om elkaar opnieuw ‘live’ te kunnen ontmoeten, anderen gaven de voorkeur om nog even online les te volgen. In december werden de lessen in Seniorama opnieuw onderbroken door een verhoging van het aantal besmettingscijfers. Sportactiviteiten werden wel verdergezet.
Het is geen verrassing dat deze abnormale werking invloed heeft op de financiële situatie van de vzw. We sluiten 2021 af met een tekort dat enerzijds voortkomt uit de onmogelijkheid om optimaal activiteiten in te richten en anderzijds de blijvende vaste kosten zoals de huur voor onze gebouwen.
Een positieve noot is de blijvende inzet van onze, gemiddeld 230, vrijwilligers. Hun geloof in een heropstart maakte deze mogelijk. Enkele vrijwilligers besloten in 2021 hun werk af te bouwen of stop te zetten maar we verwelkomden 13 nieuwe vrijwilligers. En ook in 2022 kunnen we blijven rekenen op hun enthousiasme. Ondanks de vele hindernissen en uitdagingen blijven we samen onze schouders zetten onder de gehele werking van de vzw.
Bianca Pisera,
Centrumverantwoordelijke

Lente (1).jpg

Facebook

Facebook.png 

Copyright © LDC Seniorama vzw