Wij zijn er voor jou!

In deze voordracht zullen we aan de hand van tekst en beeld kennis maken met het leven en de poëzie van Pablo Neruda. Door zijn tijdgenoot Gabriel Márquez wordt hij beschouwd als de grootste dichter van de twintigste eeuw in welke taal ook. Er zal vooral aandacht besteed worden aan zijn hoofdwerk Canto General, een tienduizend regels tellende kroniek van Latijns-Amerika: bezwering, protest, reportage, aanklacht, lied, analyse en profetie. Ook de beroemde liefdessonnetten komen ruim aan bod. Tegelijkertijd zal er ingegaan worden op zijn bewogen leven waarin zijn politiek engagement leidde tot ballingschap.

Deze cursus had plaats op 28 oktober.
Lesgever: Marc Coolens, licentiaat Germaanse filologie

Copyright © LDC Seniorama vzw