Wij zijn er voor jou!


Praatcafé mantelzorg: 27 september

Klik op de lopende tekst voor meer info

Er broeit heel wat in het Leuvense zorglandschap, je hebt er misschien al zaken over vernomen. Seniorama is, als lokaal dienstencentrum, betrokken bij verschillende initiatieven.
Zo is er Zorgzaam Leuven, een langlopend regio-veranderingstraject, met onder andere de pijler ‘Zorgzame buurten’. Momenteel lopen in vier Leuvense buurten, pilootprojecten die contacten tussen buurtbewoners wil stimuleren en faciliteren om zo te komen tot meer verbinding. Buren die zorg voor elkaar opnemen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat men langer zelfstandig thuis kan blijven wonen, dat mantelzorgers meer ondersteund worden ... Daarnaast maken sociale contacten meer mogelijk, zoals het organiseren van een zang- of buurtfeest. Ook verenigingen en organisaties in de buurt zijn belangrijke partners in dit verhaal, de samenwerking tussen bijvoorbeeld de buurtwerker, de huisarts, de apotheker, het lokaal dienstencentrum … is noodzakelijk om tot een gezamenlijk gedragen zorgzame buurt te komen. Wil je meer informatie over Zorgzaam Leuven en de lopende projecten dan kun je terecht op de website www.zorgzaamleuven.be
Het vernieuwde woonzorgdecreet, dat de erkenning en subsidiëring van Seniorama regelt, impliceert heel wat uitdagingen voor het lokaal dienstencentrum in de toekomst. We zijn in Seniorama gestart met een werkgroep om hiermee aan de slag te gaan. Het lokaal dienstencentrum zal, naast zijn huidige werking, nog meer de focus gaan leggen op het werken in en met de buurt. Om te starten zal er gedurende de komende drie jaren tijd zijn om een grondige buurtanalyse te doen. We houden jullie via verschillende kanalen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.   

Bianca Pisera
Centrumleidster

Vrijwilligers-login

Gebouwd met Drupal

Copyright © LDC Seniorama vzw