Wij zijn er voor jou!      
🏠Home

Vrijwilligers

Seniorama voorziet, naast een uitgebreid gamma van activiteiten, diensten aan huis die ouderen en ook een aantal jongeren ondersteunen om langer thuis te blijven wonen.

Voorzitter: Marlies Van Mechelen.
Centrumleider: Bianca Pisera.
Coördinator oppas- en gezelschapsdienst: Lesley Bogaerts.
Logistiek medewerker: Isabelle Santy.

Seniorama bestaat dankzij een uitgebreid netwerk van vrijwilligers die worden ondersteund door beroepskrachten.
Ze verzamelen informatie en verwerken die in brochures en folders. Ze onthalen hulpzoekenden, geven advies of verwijzen door.
Ze zijn de dienstverleners: doen boodschappen, geven buurthulp, houden alleenstaanden gezelschap en passen ’s nachts zieken op.
Ze organiseren en verzorgen cursussen en andere activiteiten.
Door actief deel te nemen aan één van de vele werkgroepen dragen ze de organisatie.
Wil je erbij zijn, wil je een maatschappelijke of sociale bijdrage leveren? We hebben jullie nodig. De groep mensen die we bereiken groeit elke dag, ze rekenen op ons, en dus ook op jullie.
Als je graag met ons meewerkt, zorgen we voor vorming en opleiding. Je kunt je capaciteiten en talenten laten opbloeien in een vriendelijke en geëngageerde omgeving.
Neem nu contact op. Bel naar Bianca Pisera op 016 22 20 14. Of beter nog, kom eens langs bij ons:
Seniorama
Vanden Tymplestraat 35
3000 Leuven
Je bent welkom van maandag tot vrijdag tussen 9 u. tot 17 u.
Of e-mail naar bianca@seniorama.be om contact op te nemen zo je nog meer informatie wenst.

Even voorstellen: De Senioramavrijwilligers.
De ongeveer 230 vrijwilligers die binnen onze organisatie actief zijn hebben een uitgebreid gamma aan taken en activiteiten. Een uitgebreid verslag van hun taken, vind je in het jaarverslag.
Visie vrijwilligersbeleid
Seniorama steunt op een uitgebreid netwerk van vrijwilligers die ondersteund worden door beroepskrachten. Vrijwilligers zijn altijd de sterkte geweest van Seniorama en hebben steeds hun stempel gedrukt op de werking. Vrijwilligers kunnen zich engageren binnen alle structuren van de organisatie en doen dit in een cultuur van overleg en gedeelde verantwoordelijkheid. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de raad van bestuur en het team van beroepskrachten. De vrijwilligers bepalen in samenspraak met de beroepskrachten hun engagement.
Organisatie
De vrijwilligers vormen werkgroepen, elk met een specifieke opdracht. Iedere werkgroep overlegt over de planning van haar opdracht en de organisatie van haar taken. Hierdoor bepalen vrijwilligers zelf de voorwaarden en omstandigheden van hun werking.
Bestuursorganen
De algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur zijn drie werkgroepen die verantwoordelijkheid opnemen voor de beleidslijnen en de financiële uitwerking binnen de organisatie.
Lokaal dienstencentrum
De centrumraad brengt advies uit over de diensten en de activiteiten van Seniorama en organiseert de zomeractiviteiten.
De hulp bij kleine taken verleent hulp bij kleine taken en activiteiten bij hulpvragers thuis.
Shop-o-rama: een groep vrijwilligers doet boodschappen voor zorgbehoevende personen, een andere groep coördineert vraag en aanbod van de boodschappen.
De luisterlijn houdt telefonisch contact met eenzame en zorgbehoevende personen en heeft een luisterend oor voor personen die hun hart willen luchten.
Het middagrestaurant maakt maaltijden warm en bedient de personen die ’s middags komen eten.
Wegwijs verzamelt gegevens over diensten in de thuiszorg, over premies en tegemoetkomingen waarop mensen een beroep kunnen doen en geeft mensen advies.
Woonzorgcentra en assistentiewoningen: elke dinsdagnamiddag kun je daarover meer informatie krijgen.
Het onthaal informeert over de dienstverlening en de activiteiten van Seniorama en over thuiszorgdiensten, tegemoetkomingen en activiteiten van andere organisaties. De vrijwilligers verwijzen ook naar andere diensten.
Hulp bij laptop, gsm, smartphone en tablet: vier maal per maand is er individuele begeleiding bij laptop-, gsm-, smartphone- en tabletgebruik (zowel Android als Apple).
Hulp bij digitaal fototoestel: wekelijks kan men individuele hulp krijgen over zijn digitaal fototoestel.
Computer-, smartphone-, tabletles en computerhulp aan huis: personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen om diverse redenen kunnen thuis geholpen worden.
Oppas-en gezelschapsdienst
Vrijwilligers zijn zorgend aanwezig bij eenzame en zorgbehoevende personen zowel overdag als ’s nachts.
De permanentie zorgt voor de coördinatie van vraag en aanbod bij de oppas- en gezelschapsdienst.
De administratie zorgt voor planning, facturatie, verzending en briefwisseling van de dienst.
Ondersteunende activiteiten
Administratieve activiteiten: deze vrijwilligers verzorgen klassement, archivering, fotokopies en verzendingen. Datagegevens worden verwerkt in een bestand en verslagen worden gemaakt.
Financies: opstellen van facturen, boeken en betalen van facturen, verwerken van financiële gegevens, opstellen van een budget.
Computerbeheer: netwerkbeheer, databeheer en beveiliging van de computers.
Cafetaria: bediening van de gebruikers in de cafetaria, soep maken, koffie zetten, afwassen, opruimen cafetaria en keuken.
De Klepel: de nieuwsbrief voor vrijwilligers wordt getypt, gelay-out en verstuurd per mail.
Seniorama Nieuws: opstellen van teksten, intikken en lay-out, samenstellen en redactie, nalezen, klaarmaken voor verzending, rondbrengen van het tijdschrift.
Website: onderhoud en actueel houden van de website.
De Cel vrijwilligersbeleid: de Cel ontwerpt een beleid betreffende de werving, coaching, motivatie, vorming en exit begeleiding. Ze volgt de implementatie van dit beleid op en stuurt waar nodig bij. Onder ‘beleid’ verstaat men het geheel van acties en maatregelen die systematisch genomen moeten worden om een doelstelling te realiseren.
Werkgroep Waarderen: doel is om stil te staan bij de (h)erkenning van het vrijwilligerswerk, waarderen van het werk dat de vrijwilligers doen.
Socio-culturele activiteiten
Taalcursussen: contacteren van leerkrachten, inleiden van lessen, evaluatie van de cursussen en verwerken van de gegevens, bijhouden van klaslijsten.
Lezingen: vier groepen rond cultuur, levensbeschouwingen, open venster en welzijn kiezen onderwerpen, contacteren sprekers, leiden de spreker in, zetten de zaal klaar.
Sport en beweging: organisatie en administratie van sportlessen, uitstippelen en begeleiden van wandelingen en fietstochten.
Uitstappen: zoeken van interessante bestemmingen voor daguitstappen en weekeindekriebels, praktische organisatie van de uitstap, begeleiden van de deelnemers.
Themacursussen: zoeken van interessante onderwerpen, contacteren van de begeleiders van de cursus, administratieve en praktische organisatie.
Computer- en tablet-/smartphone-cursussen: inhoud van de cursussen vastleggen, cursus opstellen na bespreking met collega’s, cursus geven, inschrijvingen verzorgen, inleiden cursussen.
Creatieve activiteiten: zoeken van interessante creatieve activiteiten en de begeleiders, praktische organisatie.
Film: zoeken van geschikte films, inleiding, vertoning en nabespreking. Eenmaal per maand.
Buurt- en zomeractiviteiten: regelmatig organiseren van activiteiten voor de buurtbewoners en tijdens de maanden juni tot september de wekelijkse zomeractiviteiten.
Vakantiecursussen: in de maanden juni tot september worden verschillende cursussen en activiteiten georganiseerd.

Copyright 2024