Wij zijn er voor jou!      
🏠Home / Activiteiten

Lezingen

Vier werkgroepen organiseren lezingen rond diverse thema’s.
De sprekers zijn steeds deskundigen op het domein. Na elke lezing is er ruimte voor vragen.
Alle lezingen vinden plaats in de ontmoetingsruimte van Seniorama op maandagnamiddag van 14 tot 16 u. 
Bijdrage: € 7. Betaal ter plaatse contant of met Bancontact.
Je kunt een 10-beurtenkaart kopen. Bij 9 betalende lezingen is de 10de gratis.

1. Cultuur
Kunstwerken, kunstenaars, kunststromingen, kunstvormen, kunsttentoonstellingen … worden toegankelijk gemaakt. We krijgen niet alleen een ruimer en dieper inzicht, ook het smaken en genieten van kunst komt sterk aan bod.

2. Levensbeschouwingen
De werkgroep Levensbeschouwingen wil ideeën of getuigenissen aanreiken die verwijzen naar waarden en gedragingen, en die tot nadenken stemmen. Hedendaagse thema’s in onze samenleving die te maken hebben met zingeving worden in die lezingen behandeld.

3. Open venster op de wereld
Deze werkgroep heeft als doelstelling belangrijke ontwikkelingen zowel op internationale als op het lokale vlak te verduidelijken en van commentaar te voorzien. De thema’s hebben betrekking op de internationale politiek, het milieu, de regionale economische ontwikkeling en de gezondheidszorg.

4. Welzijn
Informatie verstrekken over het psychisch en fysisch welzijn is een belangrijke opdracht van Seniorama. Hoe ouder de mensen worden hoe centraler ‘gezondheid’ en ‘welzijn’ komen te staan. De thema’s zijn steeds medisch en/of psychologisch onderbouwd. Daarenboven krijgen we concrete aanwijzingen wat we zelf kunnen doen om ons leven kwalitatief te verbeteren.

Van elke lezing staat er onder Meer een korte beschrijving van het onderwerp van de lezing. Als er een verslag gemaakt wordt, wordt dit vervangen door Verslag.

Copyright 2024