Wij zijn er voor jou!      
🏠Home / Over Ons

Verzekering

Verantwoordelijkheid van de organisatoren
Seniorama heeft een polis burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij de firma Ethias (polis 45.016.406 ) die de verantwoordelijkheid dekt van personen die activiteiten organiseren voor Seniorama.
Persoonlijke ongevallenverzekering
Seniorama kan zelf geen verantwoordelijkheid dragen i.v.m. eventuele ongevallen.
Seniorama heeft een groepsverzekering afgesloten, het polisnummer ter dekking van deelname aan activiteiten is: Ethias 45.016.406. Wie hierbij wil aansluiten en dus verzekerd wil zijn van 1 september 2024 tot 31 augustus 2025 voor ongevallen tijdens activiteiten van Seniorama en ook op weg naar en van deze activiteiten, kan dit door € 5 voor leden of € 10 voor niet-leden te storten op rekening IBAN BE32 7364 0304 8202 BIC KREDBEBB van Seniorama met vermelding ‘verzekering’ en je lid- of klantnummer. Indien de naam van de rekeninghouder niet dezelfde is als die van de deelnemer, gelieve dan de naam van de deelnemer te vermelden.
Een verzekering is vereist voor alle sportactiviteiten van Seniorama, ook voor de fiets- en wandelactiviteiten.
De betaling kan samen met het lidgeld en/of cursusgeld gebeuren.
Bij deelname aan activiteiten ingericht door Seniorama vragen we steeds in het bezit te zijn van je identiteitskaart om bij een eventueel ongeval vlot te kunnen ingrijpen.

Wat is gedekt?
Alle lichamelijke ongevallen bij deelname aan een activiteit (cursussen, wandeltochten, zwemmen, fietsen, zomeractiviteiten, busreizen …) zijn gedekt.
Ook de burgerlijke aansprakelijkheid, de eventuele rechtsbijstand van de deelnemers en de ongevallen van en naar de activiteiten zijn verzekerd.

Wie is gedekt?
Alle deelnemers (lid of niet van Seniorama) die de jaarlijkse verzekeringsbijdrage betaald hebben bij het begin van een werkjaar.
Procedure
Bij ongeval moet de betrokkene een aangifteformulier invullen en dit binnen de 2 werkdagen bezorgen aan de verantwoordelijke van de activiteit of een vast personeelslid van Seniorama. Dit aangifteformulier kun je verkrijgen bij het secretariaat. De deelnemer laat het formulier invullen door de geneesheer. Bij een ongeval met derden zal hij/zij alle nodige inlichtingen zoals bv. pv van de politie, getuigenlijst … bijvoegen. De aangifte zal vervolledigd worden door het secretariaat van Seniorama en verstuurd worden naar Ethias Hasselt. Normaal worden alle verdere contacten gevoerd tussen Ethias en de betrokkene zelf.

Buitenlandse activiteiten
Deze moeten afzonderlijk verzekerd worden. De premie zal verrekend worden in de kostprijs van de reis.
Lokalen 
De lokalen zijn conform aan de veiligheidsmaatregelen.

Copyright 2024