Wij zijn er voor jou!

Het lidgeld voor het werkjaar 2021 - 2022  bedraagt € 28.
Voor dit lidgeld ontvang je 11 nummers van Seniorama Nieuwsons maandelijks tijdschrift, en betaal je als deelnemer aan activiteiten en cursussen een lagere prijs dan de niet-leden.
Het tweede lid van een gezin (wonend onder hetzelfde dak als het eerste lid) betaalt € 16 en ontvangt hiervoor dezelfde korting bij deelname aan een activiteit.
Vanaf januari 2022 vermindert het lidgeld naar € 20 voor het eerste lid en € 8 voor het tweede lid.

Het lidgeld mag geen rem zijn om aan te sluiten. Daarom voorzien we een sociaal tarief dat je kunt aanvragen bij Bianca Pisera, de centrumleider.
Je kunt ook 'steunend lid' worden door € 50 te betalen.
Wil je Seniorama echt steunendan kun je dit doen door € 100 te storten Dan hoor je bij de  'Vrienden van Seniorama'. Je hebt dan gratis toegang tot 15 voordrachten en je wordt uitgenodigd bij speciale gelegenheden.


Betalingen aan Seniorama
Teneinde de boekingen vlot te laten verlopen vragen we je je lid-of klantnummer nummer steeds te vermelden bij betalingenJe vindt dit nummer op je Seniorama-lidkaart en op het etiket van Seniorama Nieuws. Je lidkaart vind je vooraan in het oktobernummer van Seniorama Nieuws of kun je vanaf oktober afhalen op het onthaal.


Inschrijvingen voor de cursussen en de creatieve ateliers
Heb je zin om aan één of meerdere lessenreeksen uit het aangeboden programma deel te nemenschrijf dan zo snel mogelijk in.
Het aantal deelnemers is beperkt maar er is ook een minimum aantal cursisten vereistWordt het maximum overschreden of wordt het minimum niet bereiktdan wordt het inschrijvingsgeld 
vanzelfsprekend integraal terugbetaald.

In het menu 'Activiteitenvind je voor elke cursus een beschrijving, de code, het aantal lessen en het cursusgeld.
Vóór het inschrijven en betalen: neem eerst telefonisch contact om te weten of er nog plaats is voor de gekozen activiteit.


Hoe inschrijven?
Via het inschrijvingsformulier: een voor het eerste lid en een voor het tweede lid.
Vul het toepasselijke formulier in (één per deelnemer).
Gebruik hoofdletters voor naam en adres. Dames vullen hun eigen naam in. Vul ook de naam van je partner in.
Vergeet niet je lid- of klantnummer te vermelden.
- Betaal het cursusgeld: je bent pas ingeschreven als je betaald hebt en de inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van betaling.

Betalen kan:

  • Door het cursusgeld en eventueel het lidgeld te storten op rekening IBAN BE32 7364 0304 8202 BIC KREDBEBB van Seniorama.
    Vermeld op het stortingsformulier je lid- of klantnummer (behalve voor nieuwe leden), de code van de cursus en, indien de naam van de rekeninghouder niet dezelfde is als deze van de cursistook de naam van de cursist.
    Als je betaalt via de bank, stuur ons dan dezelfde dag het inschrijvingsformulier.
  • Je kunt ook het inschrijvingsformulier komen afgeven in Seniorama en contant of met Bancontact betalen

Je ontvangt geen schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Zonder tegenbericht word je verwacht op de eerste dag van de cursus of activiteit.
Voor veel cursussen zijn er wachtlijsten. Als je toch moet afhakengeef dit dan tijdig door, zodat iemand anders de kans krijgt deel te nemen.


Wanneer inschrijven?
Nieuwe leden kunnen inschrijven vanaf 9 augustus 2021 voor zover de groepen niet volzet zijn.


Annuleringskosten
Cursussen
Wanneer iemand definitief ingeschreven is en zonder te verwittigen niet deelneemt, kan het inschrijvingsgeld niet teruggestort worden.
Bij annulering vóór 1 september: volledige terugbetaling min € 5 voor administratiekosten.
Bij annulering tot 7 dagen vóór de start van de activiteit: volledige terugbetaling min € 5 voor administratiekosten. 
Daguitstappen en weekeindekriebels
Wanneer iemand definitief ingeschreven is en zonder te verwittigen toch niet deelneemt kan het inschrijvingsgeld niet teruggestort worden.
Bij annulering vóór de afsluitingsdatum van de inschrijving vermeld bij de aankondiging van de uitstap: volledige terugbetaling min € 5 voor de administratiekosten.
Annulering na de afsluitingsdatum van de inschrijving: volledige terugbetaling min € 5 voor de administratiekosten mits het aanbrengen van een vervangende deelnemer.
Afwezig door ziekte
Als je langer dan 4 weken afwezig bent door ziekte, kan een gedeelte van je cursusgeld terugbetaald worden. Hiervoor bezorg je ons binnen de 7 dagen een medisch attest.
Overmacht

Indien lessen door overmacht niet gegeven kunnen worden, dan worden deze op een later moment ingehaald.


Te weinig inschrijvingen
Seniorama behoudt zich het recht voor om een activiteit te annuleren of te wijzigen wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de begeleider door ziekte of overmacht niet beschikbaar is. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

Copyright © LDC Seniorama vzw