Wij zijn er voor jou!      
🏠Home / Activiteiten

Zomeractiviteiten

Seniorama zet zich in om van juni tot september wekelijks een leuke uitstap aan te bieden. De eenmalige gelegenheden en betaalbare kosten dragen bij aan de toegankelijkheid van deze activiteiten. Elke uitstap is ontworpen om slechts een halve dag te duren, perfect voor een gezellig uitstapje, en is gericht op het verkennen van het prachtige Leuven, evenals de natuur in de omliggende gemeenten en steden binnen het Leuvense arrondissement. Het is een uitgelezen kans om sociale banden te versterken en nieuwe dingen te ervaren.
De zomeractiviteiten zijn niet alleen leuk, maar dragen ook bij aan de groei van Seniorama. Het is één van onze meest winstgevende initiatieven. Bedankt dat jullie hieraan bijdragen!

Vanaf 30 april staan de deuren open voor inschrijvingen voor onze zomeractiviteiten in juni en juli.

Hier zijn de manieren waarop je je kunt aanmelden:

  • persoonlijk bij Seniorama op 30 april tussen 9 en 12 u.
  • telefonisch via het onthaal op 016 22 20 14 – bereikbaar elke werkdag van 9 tot 17 u.
  • via een overschrijving naar rekeningnummer BE 32 7364 0304 8202, BIC KREDBEBB.

Belangrijk: vergeet niet bij onlinebetalingen altijd je naam, activiteitennummer (Z …) en lid- of klantnummer te noteren. Nieuwe leden vragen we vriendelijk om extra persoonsgegevens te delen via onthaal@seniorama of 016 22 20 14, zodat we je op de hoogte kunnen houden van eventuele lastminute wijzigingen.
Indien gewenst kun je ook een verzekering bij Seniorama afsluiten tegen lichamelijke ongevallen: € 10,  leden € 5.
Let op: bij afwezigheid zonder voorafgaande kennisgeving is een terugbetaling van het inschrijvingsgeld niet mogelijk. In geval van ziekte is een medisch attest vereist.
Inschrijvingen worden verwerkt op basis van de datum waarop de betaling is ontvangen, hetzij contant hetzij via overschrijving op onze rekening vanaf 30 mei.


Z1  Nieuwe projecten in de Benedenstad: stand van zaken

Dinsdag 4 juni

Leuven heeft zijn ontstaan als stad te danken aan de Dijle. Ook vandaag speelt de rivier een belangrijke rol in de drie woonprojecten die in de benedenstad sinds lang gepland waren. Twee zijn voltooid, één nog in volle opbouw.
Vertrekken doen we in het Barbarahof, midden in de Leuvense binnenstad, waar onze gids kind aan huis is. Tweede halte: Het Refugiehof: een woonproject met afwisselend hoog-en laagbouw langs de Dijle. Een voetgangersbrug over de Dijle verbindt het park met het Pater Damiaanplein maar geeft ook een kijk op een stukje mooi middeleeuws erfgoed. Derde halte in volle opbouw: ‘s Hertogeneiland vervangt de vroegere ziekenhuissite tussen de Brusselse straat en de Minderbroederstraat. 1000 jaar geschiedenis wordt binnen een paar jaar een stad op zich Daar vertelt de gids meer over.

Samenkomst: 13.50 u. Helleputteplein, rechts in Parijsstraat
Gids: stadsgids
Start rondleiding: 14 u.
Bijdrage: € 10
Aantal deelnemers: 20
Begeleider: Anita 0486 12 21 45


Z2 Stadsarchief Leuven

Dinsdag 11 juni

We worden op sleeptouw genomen in het archiefdepot en krijgen enkele woorden uitleg over de geschiedenis van het archief en de archiefwerking (bewaren, ontsluiten en valoriseren). Er wordt zeer uitgebreid aandacht besteed aan het archief en de collectiestukken zelf. Het stadsarchief bewaart immers de archieven van het Leuvens stadsbestuur en dat van de vroegere deelgemeenten Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal. Sommige van deze stukken zijn al 800 jaar oud.
Ook vele privé-archieven van personen, instellingen en bedrijven die hun stempel op de ontwikkeling van de stad hebben gedrukt, vonden hier een veilig onderkomen. Daarenboven is het archief een verzamelplaats van prachtige historisch belangrijke collecties van affiches, foto’s, Leuvense kranten, kaarten en plannen.

Samenkomst: 14 u. aan het Stadsarchief, Rijschoolstraat 4  (koer aan café Van de Velde.)
Gids: stadsgids
Bijdrage: € 5
Aantal deelnemers: 20
Begeleider: Reinilde 0468 43 99 38


Z3 Dijlevallei Korbeek-Dijle – Heverlee

Dinsdag 18 juni

Tijdens een wandeling in de Dijlevallei van Korbeek-Dijle naar Heverlee (Celestijnenlaan) kom je het een en ander te weten over het ontstaan van dit gebied. Hoe erosie en afzetting het huidig landschap vorm heeft gegeven, hoe bepalend dit geweest is voor de verscheidenheid in vegetatie en gebruik van de valleigronden.

Samenkomst: 13.20 u. aan het busstation van Leuven (wachtzaal van De Lijn). Bus 70 naar Groenendaal vertrekt omstreeks 13.31 u. Afstappen aan de halte Kosterberg in Korbeek-Dijle.
Start van de wandeling om 14.00 u. aan de kerk van de Korbeek-Dijle. Na de wandeling kan men de lijnbus naar Leuven nemen op de Celestijnenlaan of aan het Kasteel van Arenberg.
Afstand: 5 km. Degelijke wandelschoenen aangewezen.
Gids: Paul De Smedt
Bijdrage: €5
Aantal deelnemers: 20


Z4 Orchideeënwandeling in het Silsombos van Erps-Kwerps

Dinsdag 25 juni 

De vroegere populierenbossen in de beekvallei zijn gerooid. Het vrijgekomen grasland wordt al bijna dertig jaren intensief beheerd door vrijwilligers van Natuurpunt. Hierdoor zijn de oorspronkelijk aanwezige orchideeënsoorten teruggekomen. Een uniek schouwspel. In het bezoekerscentrum Groene Vallei drinken we zelfgemaakte vlierbloesemlimonade.
Vertrek: busstation Leuven bus R92 (uurregeling nog niet beschikbaar). Halte Nederokkerzeelse baan/Kasteelstraat Erps-Kwerps.
Terrein kan zeer nat en modderig zijn. Liefst laarzen aandoen. Muggenspray meenemen.

Samenkomst: 14 uur busstation Leuven bus 92. Halte Nederokkerzeelsebaan/
Kasteelstraat Erps-Kwerps
Gids: Miet
Bijdrage: € 5
Begeleider: Grietje
Aantal deelnemers: 20


Z5 De Hoorn

Dinsdag 2 juli

Brouwerij De Hoorn, opgericht in 1923, is de bakermat van Stella Artois. Na jaren van leegstand kreeg dit industrieel patrimonium een nieuwe bestemming, samen met de hele vaart omgeving. Centraal in de ontwikkeling van de vaartomgeving staat dat het een broedplaats moet worden voor bedrijven uit diverse creatieve sectoren. Zo komt er ook een cultureel programma met ruimte voor kunstenaars (exposities) en de nodige horeca-, congres- en seminarie faciliteiten.
Een gids met kennis ter zake leert ons deze sprankelende omgeving beter kennen.

Samenkomst: 13.45 u. aan Café Entrepot (OPEK), Vaartkom 4 te Leuven
Gids: stadsgids
Bijdrage: € 10
Begeleider: Anita 0486 12 21 45
Aantal deelnemers: 20


Z6 Belevingscentrum ’14-18’ en de kloostertuin

Dinsdag 9 juli

In het Belevingscentrum ’14-18’ in de Engelenburcht ga je honderd jaar terug in de tijd en luister je naar de verhalen van toen.
De focus tijdens de rondleiding ligt op de rol van Tildonk en het Urselinenklooster tijdens WO I.
In de kloostertuin die ook een stiltetuin is, ontdek je de unieke openluchttentoonstelling ‘Door de lens van de bezetter‘ die foto’s toont genomen door de bezetter in 1917-1918.
Indien mogelijk kan ook de kloosterkerk bezocht worden, maar kan op voorhand niet gegarandeerd worden omdat deze regelmatig verhuurd wordt voor feesten.
De Art-Nouveau feestzaal wordt tijdens de rondleiding niet bezocht.

Samenkomst: 12.45 u. wachtzaal De Lijn. De bus 284 Leuven-Mechelen vertrekt om 13.03 u. (perron 10). Afstappen aan halte Tildonk St. Angela, Kruineikestraat 5a (Engelenburcht).
Start van de rondleiding: 14 u.
Gids: lokale gids
Bijdrage: € 10
Aantal deelnemers: 25
Begeleider: Reinilde 0468 43 99 38


Z7 De Mollekesberg en Godelinde Herent

Dinsdag 16 juli

Rustige wandeling door enkele holle wegen uitgesleten in de heuvelrug die de overgang vormt tussen Laag-België en het Brabants leemplateau. In de taluds van de holle wegen zijn meerdere ijzerzandsteenbanken ontsloten. Van op de Mollekesberg is er ook een mooi uitzicht op de heuvels van het Hageland aan de overzijde van het kanaal en de Dijle.
Het hoogteverschil tussen het dorp en de Mollekesberg-Godelinde loopt op tot 55 m. De wandelweg is deels onverhard. Stevige wandelschoenen zijn aangewezen. Lengte van de wandeling is ongeveer 5,5 km.

Samenkomst: 13.10 u. aan het station (wachtzaal van De Lijn) van Leuven. De bus 284 naar Mechelen vertrekt om 13.25 u. aan het station van Leuven. We rijden met de bus tot de halte ‘Herent Station’ gelegen tegenover het gemeentehuis van Herent. De wandeling start aan deze halte om 13.50 u. We keren terug naar Leuven aan de halte Herent Station.
Gids: Paul De Smedt
Bijdrage: € 5
Aantal deelnemers:20


Z8 Museum van de Nationale Bank van België

Dinsdag 23 juli

Saai, een bezoek aan een museum over geld? Dat draait anders uit.
We duiken onder in de boeiende geschiedenis van de betaalmiddelen. Van Mesopotamische kleitabletten en andere ruilgoederen tot munten en biljetten. Van de Belgische frank tot de euro. De wereld van de banken en het geld, in een 19de-eeuws bankgebouw waarvan de architectuur prachtig bewaard is gebleven.
Aan de hand van verhalen waarin het leven van verschillende personages, die één of andere rol speelden in de geschiedenis van het geld, wordt toegelicht.
Een gids neemt ons op sleeptouw om 15 u. gedurende anderhalf uur.

Samenkomst: om 13.15 u. in het station (wachtzaal) van Leuven. De trein naar Brussel-Centraal vertrekt om13.34 u. Vanuit Brussel-Centraal wandelen we ongeveer 600 meter naar het museum van de Nationale Bank van België op de Warmoesberg. Om 17 u. sluit het museum. We keren terug naar Brussel-Centraal en nemen de trein naar Leuven.
Gids: lokale gids
Bijdrage: € 5
Aantal deelnemers: 20
Begeleiders: Anita De Witte en Grietje Van Mol


Z9 Bezoek aan kunstenares Els Vos

Dinsdag 30 juli

Els Vos (°1963) is grafisch kunstenares. Haar etsen en tekeningen, meestal in reeksen opgevat, tonen een uitgezuiverde en persoonlijke vormentaal waarbij ritme, beweging en contrast een belangrijke rol spelen. Een werk dat steeds in evolutie is als een groeiproces, op zoek naar nieuwe vormen en inhouden en ondersteund door een sterk technisch kunnen.

Samenkomst: Leuven station, perron 8 van De Lijn, bus R92 om 13.22 u.
Adres Els Vos: Dalenstraat 6, Winksele
Bijdrage: € 10
Aantal deelnemers: 9 + 1 (begeleider)
Begeleider: Piet 0478 38 16 25

Copyright 2024