Wij zijn er voor jou!

De taak van senioreninspecteur bestaat er voornamelijk in om te luisteren naar de noden, vragen, problemen, voorstellen en kritieken afkomstig uit de seniorengemeenschap.
Daarnaast trachten de senioreninspecteurs onveiligheidsgevoelens bij ouderen op te vangen. Deze hebben veeleer te maken met situaties die niet meteen tastbaar of meetbaar zijn, maar toch een impact hebben op het dagdagelijkse leven.
Je kunt bij hen terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een helpende hand kan reiken.

Door de coronadreiging kunnen de senioreninspecteurs niet fysiek aanwezig zijn in Seniorama. Daarom hebben ze een 'seniorenpostbus' opgesteld in de inkomhal van Seniorama. Heb je een vraag of probleem of wil je iets melden aan de inspecteurs? Steek dan een briefje met je naam en je telefoonnummer in de bus zodat de inspecteurs telefonisch contact met je kunnen opnemen. De postbus wordt regelmatig leeggemaakt en is bestemd voor het melden van niet-dringende zaken.
Voor dringend advies zijn ze telefonisch bereikbaar op 016 21 09 10 of 0491 91 25 35 of per e-mail pz.leuven.senioren@police.belgium.eu.
Als het echt noodzakelijk is, kan uitzonderlijk een persoonlijke afspraak gemaakt worden. Dit gebeurt na overleg met de inspecteurs en de centrumleidster van Seniorama.

Senioreninspecteurs van de leuvense politie: Patricia Van de Walle en Jean-Lou De Graef. 

Senioreninspecteurs 2019 2.jpg 

Copyright © LDC Seniorama vzw