Wij zijn er voor jou!

Je kunt elke weekdag van 9.30 tot 16 u. bij Seniorama terecht met je vragen over premies en tegemoetkomingen, sociale voorzieningen, diensten in de thuiszorg en je rechten.
Zie ook de artikels onder het submenu Wegwijs en de Wegwijsfolders (onder het menu Publicaties).

Ben je op zoek naar een aangepaste woongelegenheid voor senioren?
Elke dinsdag tussen 13 en 16 u. kun je hierover informatie krijgen, persoonlijk, via 016 22 20 14 of mail seniorama@seniorama.be

Brochure Woonzorgcentra arrondissement Leuven
De stuurgroep Woonzorgcentra heeft een upgrade gemaakt van de vorige brochure. 60 woonzorgcentra van het arrondissement Leuven zijn erin gebundeld met de nodige aanpassingen vanaf 2018. Dagprijzen, diensten, opnamemogelijkheden zoals dagopvang, kortverblijf. Deze is te koop bij het onthaal van Seniorama en kost € 10. Je kunt ze ook per telefoon of per mail seniorama@seniorama.be bestellen. Dan wordt de brochure opgestuurd, de prijs is dan € 12,50 te storten op rekeningnummer IBAN BE32 7364 0304 8202 met vermelding 'woonzorgcentra', je naam en adres.
Indien je vragen hebt over deze brochure kun je steeds terecht bij de medewerker van het onthaal van Seniorama, best op dinsdagnamiddag.

Brochure Assistentiewoningen arrondissement Leuven
Deze brochure is bestemd voor 65-plussers die er voor kiezen niet naar een woonzorgcentrum te gaan, maar, om welke reden ook, uitkijken naar een beschermde woonvorm. Typisch voor deze woonvorm is dat zij speciaal aangepast is aan de noden van de senioren. Zo kunnen ze verder zelfstandig blijven wonen en hun huishouden volledig of gedeeltelijk zelf doen.
De extra diensten kunnen sterk uiteenlopen. Het al dan niet aanbieden ervan bepaalt mee de prijs van de flat. Die prijs bevat, al naargelang de flat:
 het louter ter beschikking stellen van apparatuur (bv. wasmachines) of gemeenschappelijke lokalen en/of zithoeken
 het serveren van maaltijden of de mogelijkheid deze aan te vragen
 het verzorgen van minder-valide inwonende
 het verzekeren van een nachtdienst.
De gemeenschappelijke ruimten worden soms opengesteld voor buurtbewoners en er worden soms vormings- en/of ontspanningsnamiddagen georganiseerd.
Goed vergelijken is dus de boodschap. Deze brochure kan echter enkel objectieve informatie weergeven, niet de eigen levenssfeer, of het ‘hart’ van elk huis.
De ‘dagprijs’ in onze brochure wordt vermeld ‘onder voorbehoud’, gezien mogelijke aanpassingen door de instellingen. Hiervoor kun je je dan ook best tot de instellingen zelf wenden.

Je kunt de brochure aanschaffen voor € 8 op het onthaal of door storting van € 10,50 op rekeningnummer IBAN BE32 7364 0304 8202 BIC KREDBEBB met vermelding ‘assistentiewoningen’, je naam en adres. Zodra dit in ons bezit is, wordt de brochure opgestuurd.
Indien je vragen hebt over deze brochure kun je steeds terecht bij de medewerker van het onthaal van Seniorama, best op dinsdagnamiddag.

Copyright © LDC Seniorama vzw