Wij zijn er voor jou!

Get Adobe Flash player

Ik voel me zo alleen

Onze babbellijn biedt luisterend oor aan eenzamen.

Je hebt het ongetwijfeld al zien staan in Seniorama Nieuws of op deze website: ‘Word je graag gebeld of kom je liever eens babbelen?’ en wellicht heb je het bijhorende tekstje ook gelezen. Misschien heb je je wel eens afgevraagd of er vaak een beroep op onze babbellijn wordt gedaan en hoe dat dan in zijn werk gaat. Seniorama sprak met een van de twee vrijwilligers die de Babbellijn ‘bevrouwen’.
Elke vrijdagvoormiddag komt Tinneke naar Seniorama om mensen op te bellen die te kennen hebben gegeven dat ze graag eens een babbeltje zouden slaan met iemand die tijd voor hen heeft. "Het zijn vaak oudere mensen die eenzaam zijn, maar soms ook jongere mensen die om fysieke of andere redenen nog moeilijk buiten kunnen komen en dus ook geen contacten kunnen leggen en vereenzamen ze. ‘Ik voel me zo alleen’ is een zin die ik geregeld te horen krijg."

Drempel

De babbellijn is er zo’n drie jaar geleden gekomen omdat mensen die voor een inlichting naar het onthaal kwamen, van die gelegenheid al eens gebruik maakten om een praatje te slaan of zelfs in het lang en breed hun verhaal te doen. Daarvoor waren die diensten niet bedoeld en de vrijwilligers hadden er ook de tijd niet voor. Tinneke en Anny werden bereid gevonden om deze mensen op afgesproken dagen en uren een luisterend oor te bieden. Ze werden niet zomaar in het bad gesmeten, maar enige tijd gecoacht door Leo Rouffa, die verantwoordelijke voor Tele-Onthaal is geweest. Tinneke (78): "De raadgevingen van iemand die ervaring met dit soort gesprekken had, waren belangrijk en zelfs noodzakelijk om dit vrijwilligerswerk goed te kunnen doen." Toch was er in het begin niet zoveel vraag om opgebeld te worden. Hoewel ze er behoefte aan hadden, was de drempel voor velen duidelijk hoog om zelf de stap te zetten. "Die eerste maanden kon ik de weinige telefoontjes dan ook alleen aan", vertelt Tinneke. "Anny, die wat met haar gezondheid sukkelde, sprong in als ik om een of andere reden niet kon. Geleidelijk aan kwam er meer vraag en werd het voor mij te veel, zeker toen Anny in oktober van vorig jaar overleed. Begin dit jaar is Sarah er dan bij gekomen. Ze is enkele keren bij mij komen meeluisteren tot ze het alleen aandurfde. Het is een jonge vrouw met engelengeduld voor haar gesprekspartners, ze zit nu elke woensdagvoormiddag aan de telefoon. We geven elk telkens een viertal telefoontjes, die gemiddeld een half uur duren, maar ook al eens uitlopen. Het is soms moeilijk om een gesprek af te sluiten als de gesprekspartner er zo’n behoefte aan heeft."

Vertrouwensband

"Meestal zijn het dezelfde personen die we elke week opbellen. Sommigen zitten echt op dat telefoontje te wachten, vaak kunnen ze de hele dag met niemand anders praten. Onze taak is het vooral om te luisteren, zo heeft Leo Rouffa ons ingeprent, niet om hulpverlener te spelen of om over onszelf te vertellen. Meestal verlangen ze ook niet meer dan hun hart eens te luchten of gewoon wat te babbelen over koetjes en kalfjes, de gewone dingen van het dagelijkse leven. Maar sommigen kampen met ernstige problemen waarover ze me in vertrouwen nemen. Dat zijn ook voor mij zware gesprekken waarbij ik zoveel mogelijk het positieve naar voor probeer te brengen om zo hun zorgen wat te verlichten." "Zo’n voormiddag vreet wel aan me, zeker als het me niet lukt om mensen met problemen wat op te beuren. Als ik bij Seniorama buitenstap ben ik meestal pompaf. Sommige gesprekken blijven me ook de hele week bij. Dan noteer ik wel eens de onderwerpen waarop ik niet ben ingegaan of enkele positieve bedenkingen voor ons volgende telefoontje."
Hoelang ze de babbellijn nog denkt te blijven doen, willen we tot slot weten. Tinneke aarzelt even: "Ik doe het heel graag en gelukkig zijn het vaak ook aangename gesprekken, maar sommige putten me uit en doen me soms twijfelen. Het hangt natuurlijk ook van mijn gezondheid af, die nu gelukkig nog goed is. We zien wel."
Henri Gielen

Afbeelding

 

Seniorama vzw

Vrijwilligers-login

Gebouwd met Drupal

Copyright © Seniorama vzw