Wij zijn er voor jou!

Lesley Bogaerts, nieuwe cöordinator van de thuisdiensten: Dit is de perfecte job voor mij”

Omdat Bianca centrumleider is geworden, had Seniorama een nieuwe coördinator van haar thuisdiensten nodig. Lesley Bogaerts (33) kwam als de beste uit de selectieproeven en voelt zich inmiddels al thuis bij Seniorama. Ze is afkomstig van Zonhoven, is in juni jl. gehuwd en woont in Heverlee.

In tegenstelling tot haar voorgangsters is Lesley van opleiding geen sociologe, maar criminologe (KU Leuven). Een criminologe houdt zich bij de politie onder andere bezig met de bemiddeling tussen dader en slachtoffer van een geweldpleging en met het opnieuw integreren van de dader in de samenleving. Toen ze vanuit de richting menswetenschappen deze universitaire opleiding koos, was het vooral het contact met mensen in moeilijke situaties dat haar aantrok. Maar de jobs voor die opleiding zijn dun gezaaid, vandaar dat ze uitkeek naar een andere baan met veel menselijk contact, een term die in ons gesprek geregeld terugkomt. Zo deed ze vervangingsjobs bij het verhuurkantoor van het Spit in Leuven (tussenpersoon tussen huurders en verhuurders) en bij Familiehulp in Hasselt (coördinator van de thuisdiensten). Haar eerste echte baan vond ze als regioverantwoordelijke bij ACV Limburg in Hasselt.
Lesley: “Dat was mijn eerste ervaring op het gebied van werken met vrijwilligers. In drie gemeenten was ik verantwoordelijk voor een groep vrijwilligers met wie ik de problemen van de leden rond arbeid en inkomen besprak. Daarnaast was ik ook provinciaal genderverantwoordelijke, wat betekent dat ik moest werken rond de man-vrouwverhoudingen op de arbeidsmarkt. Als vervolg op de vrouwenwerking binnen het ACV was dat vrij nieuw, zodat ik deze dienst zelf mocht uitbouwen. Ik gaf ook geregeld vorming rond genderproblemen, tijdskredietformules, enz. Beide taken deed ik even graag omdat ik kon samenwerken met mensen en kon inspelen op de actualiteit. Tot het ACV in 2013 in financiële moeilijkheden geraakte en deze twee werkingen afbouwde. Ik kreeg dan louter administratieve taken toebedeeld en dat zinde me niet. Daarom heb ik na zes jaar in april 2014 zelf mijn ontslag gegeven.”

Vrijwilligers zoeken in de randgemeenten
Omdat Lesley ondertussen terug in Leuven was komen wonen, ging ze op zoek naar een baan in onze regio. Na enkele vervangingsjobs bij de afdeling Criminologie van de Faculteit Rechten van de KUL, werd haar aandacht getrokken door de vacature bij Seniorama en daar zag ze wel iets in. De eerste contacten gaven haar een goed gevoel en ze was dan ook heel tevreden toen ze werd aangenomen als coördinator van de thuisdiensten. Er komt wel wat administratief werk bij kijken, maar er zijn vooral ook veel contacten met de mensen bij mijn huisbezoeken aan de doelgroepen. De samenwerking met Bianca, de vrijwilligers en de externe organisaties is daarbij een leuke afwisseling. “Mijn eerste ervaringen bij Seniorama hebben mijn goed gevoel van de kennismaking alleen maar bevestigd”, getuigt Lesley. “Ik sta ervan te kijken dat een zo grote organisatie wordt gedragen door vrijwilligers. Het grote verschil met mijn vroegere werking met vrijwilligers is dat die hier meer verantwoordelijkheid nemen en steeds bereid zijn om elkaar te helpen. Het is een veel opener contact dan in een werkgever-werknemerrelatie, wat mede verklaart waarom de vrijwilligers hier met volle goesting actief zijn. Zelf hou ik van structuren en planning, maar ik zoek tegelijk ook veel menselijk contact. Deze job is dus perfect voor mij.” “Een probleem dat ik in mijn eerste weken al heb vastgesteld, is dat we veel meer vrijwilligers in het centrum van de stad hebben dan erbuiten, terwijl er ook in de rand van Leuven veel vraag naar onze thuisdiensten is. Voor veel vrijwilligers is het echter moeilijk om naar de randgemeenten te gaan of ze zien ertegen op. Daarom acht ik het mijn eerste opdracht om meer vrijwilligers buiten het stadscentrum te zoeken. Verder lijkt het me belangrijk om de contacten met andere sociale diensten nog te versterken door een netwerk uit te bouwen waarin wij aanvullend kunnen werken.”

Henri Gielen

Afbeelding

Seniorama vzw

Vrijwilligers-login

Gebouwd met Drupal

Copyright © Seniorama vzw