Wij zijn er voor jou!

Get Adobe Flash player

In het Engels converseren met een theoloog?

Bij Seniorama kan het!
Jack Dick geeft bij Seniorama al jaren Engelse conversatie en Amerikaanse literatuur. Als geboren Amerikaan (Michigan, 1943) is dat niet zo verwonderlijk, maar speciaal is wel dat hij van opleiding theoloog is. Zijn carrière-switch na zijn pensionering geeft hem veel voldoening: “Ik geef heel graag les, zeker voor Seniorama, want ik vind het ongelooflijk goed wat dit dienstencentrum allemaal doet.”
Na zijn humaniora kwam Jack Dick in 1965 naar Leuven als seminarist aan het Amerikaans College. Vier jaar later was zijn priesterroeping weg, maar niet zijn theologische roeping. Dat was vooral te danken aan zijn bewondering voor de Vlaamse theoloog Edward Schillebeeckx, die als theologisch adviseur van de Nederlandse bisschoppen een grote invloed heeft uitgeoefend op het Tweede Vaticaans Concilie (1962-65). Jack Dick ging daarom zijn theologiestudies voltooien aan de Universiteit van Nijmegen, waar Schillebeeckx doceerde. Daar leerde hij ook zijn echtgenote Joske kennen, “mijn lerares Nederlands”.
Eenmaal afgestudeerd keerde hij terug naar Michigan, als halftijds godsdienstleraar aan een middelbare school en halftijds docent godsdienstwetenschappen aan de plaatselijke universiteit. Omdat de universiteitsvoorzitter aandrong om een doctorsgraad theologie te halen, keerde Jack Dick in 1983 terug naar Leuven. Toen hij in 1986 zijn doctorstitel op zak had, kreeg hij meteen een baan aangeboden op het Amerikaans College als directeur permanente vorming. Vijf jaar daarna werd hij eerst docent en later prof aan de Faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven. Hij was er ook jarenlang directeur programmering van het Centrum voor Ethiek en secretaris van de Leerstoel Jean Jadot voor de Studie van Religie en Waarden in de Samenleving.

Lessen, lezingen, boeken
Toen Jack Dick in 2008 met emeritaat ging, vroeg de Gentse Universiteit hem om gastdocent religie en waarden in de Verenigde Staten te worden, wat hij nog steeds is. “Ik ben gelovig en loyaal aan de Katholieke Kerk, maar ook ruimdenkend. Daarom vind ik het heel boeiend om met mijn studenten te praten over hun kijk op de wereld en de religie.” Omdat hij liever les gaf dan thuis te zitten, is hij toen op aanbeveling van een kennis ook lessen Engelse conversatie bij Seniorama gaan geven, voor gevorderden dan wel. “Die lessen kunnen gaan over alle mogelijke hedendaagse onderwerpen. Na twee jaar kwam er een tweede groep bij en het jaar nadien een conversatiegroep over Amerikaanse literatuur. Datzelfde jaar zijn we tevens gestart met een discussiegroep over culturele, politieke en andere actualiteit wereldwijd, ook in het Engels. In overleg met de cursisten kies ik een jaarthema, dat wel heel breed is. Zo hebben we het al over de Amerikaanse presidenten gehad en discuteren we dit jaar over prominenten uit politiek, kunst, wetenschappen en zelfs sport. Twee per les, één voor en één na de pauze. Wel telkens heel uiteenlopende persoonlijkheden, zoals onlangs Panamarenko en Hillary Clinton. Ter voorbereiding bezorg ik de cursisten altijd een of meer artikels.”
Als u dacht dat hij met dat alles zijn handen meer dan vol heeft, dan hebt u het mis. Hij geeft geregeld lezingen in Europa en de Verenigde Staten, vaak over fundamentalisme en religieuze bewegingen vandaag. Ook is hij ondervoorzitter (binnenkort voorzitter) van de ‘Association for Rights of Catholics in the Church’. Jack Dick: “Het doel van deze internationale theologische groep is mensen te verdedigen die omwille van uitspraken of publicaties in conflict komen met kerkelijke gezagsdragers of instituten en daardoor hun baan dreigen te verliezen. Dat laatste komt veel vaker voor in de Verenigde Staten, waar de kerkelijke overheden minder verdraagzaam zijn en veel gevoeliger voor afwijkende meningen.”
En dan heeft hij ook nog tijd om boeken te schrijven. Hij heeft er al een hele reeks op zijn naam staan en binnenkort komt daar nog een bij over de titulaire aartsbisschop Jean Jadot, die hij goed gekend heeft. Van 1973 tot 1980 was deze Brusselaar pauselijk nuntius in de VS.

Henri Gielen

Afbeelding

Seniorama vzw

Vrijwilligers-login

Gebouwd met Drupal

Copyright © Seniorama vzw