Wij zijn er voor jou!

De stille werkers van de financiële administratie

Seniorama is de laatste decennia uitgegroeid van een bescheiden hulpcentrum voor bejaarden tot een lokaal dienstencentrum (LDC) met een brede waaier aan activiteiten, plus een dynamische Activiteitenwerking. Daar komt heel wat administratie bij kijken, ook financiële. Die voor de vzw LDC wordt al vele jaren verzorgd door Irène Verstrepen, sinds een tweetal jaren bijgestaan door Adrienne Elsen. Het zijn stille werkers, maar hun werk is erg belangrijk als voorbereiding voor de eigenlijke boekhouding.
Irène Verstrepen (86) is van opleiding regentes Nederlands en gaf twintig jaar les aan het STIM, het Stedelijk Instituut voor Meisjes. Toen dat opging in het Lyceum van de staat, verkoos Irène om in stadsdienst te blijven. Ze werd ingeschakeld in de burgerlijke stand, maar tien jaar later al met pensioen gestuurd. Omdat ze zich op haar 52ste nog te jong voelde om thuis te zitten, ging ze op aanraden van een schepen werken bij Sokelo (Samenlevingsopbouw Kessel-Lo), dat later opging in Groot-Leuvens Opbouwwerk. En daaruit is kort nadien Seniorama ontstaan, onder leiding van Paula Dudal.
Irène: “Zo was ik in 1982 een van de eerste vrijwilligers van Seniorama, toen in de Diestsestraat, en zat er ook meestal alleen, meerdere dagen per week. Vele jaren ben ik er zo’n beetje meid voor alle werk geweest, om het wat oneerbiedig te zeggen. Het administratiewerk deed ik op een ouderwetse schrijfmachine, waarop ik veel heb gevloekt. Geleidelijk breidden de activiteiten zich uit, kwamen er vrijwilligers bij en werd het werk verdeeld. Zo werd ik ingeschakeld in de boekhouding, hoewel ik daarvoor niet was opgeleid, maar ik werkte wel (en werk nog altijd) heel secuur. Mijn taak was de financiële administratie als voorbereiding voor de eigenlijke boekhouding, die toen ook al door vrijwilligers-specialisten gebeurde. Ik werkte wel alleen voor de vzw LDC, niet voor de Activiteitenwerking. Zo’n dertig jaar en vier verhuizingen later doe ik dat nog steeds. Een dag per week, ’s maandags, maar als het nodig is ook vaker. Mijn werk is in essentie hetzelfde gebleven, maar door de sterke toename van de activiteiten, die bovendien steeds gevarieerder zijn, is er toch een hemelsbreed verschil met de beginperiode. Zo is de facturatie van de inkomende en uitgaande facturen daardoor veel ingewikkelder en omvangrijker geworden.”

Vlotte samenwerking
Adrienne Elsen (77) is sinds 2001 vrijwilligster bij Seniorama. Zij studeerde aan de Handelsafdeling van de Ursulinen in Wijgmaal af als secretaresse, met een bijkomend diploma van hulpboekhoudster. Ze heeft altijd als secretaresse gewerkt bij onder andere de Belgische Boerenbond en de vroegere Brouwerijen Artois, Dienst Architectuur. Veel Leuvenser kan moeilijk! Na haar pensioen in 2000 leerde ze Seniorama kennen via dorpsgenote en ex-collega Mariette Vandenbosch, die er na Irène een van de vrijwilligers van het eerste uur was. “Ik volgde er Seniorobic en nam deel aan daguitstappen. Zo kwam ik in contact met wijlen George Van Assche, die mij vroeg voor het secretariaatswerk van vooral Activiteiten. Tien jaar lang heb ik er het ledenbestand bijgehouden maar ook de administratie gedaan voor de cursussen, de betaling van de leerkrachten, de verzending van Seniorama Nieuws enz. Dat was veel werk, in drukke periodes zelfs tot drie dagen per week, en ik niet alleen. Toen het mij een tweetal jaar geleden te veel werd, heeft Mia Sioen mijn werk grotendeels overgenomen en ging ik Irène assisteren bij de financiële administratie van LDC. Dat werk was nauw verwant met wat ik voor Activiteiten deed en we kenden elkaar goed omdat we allebei op maandag werkten en in hetzelfde lokaal zaten. Terwijl zij mij opleidt, blijf ik onder andere de verzending van ons maandblad verzorgen, een werk dat nogal eens onderschat wordt.”
Irène is blij met de hulp die ze van Adrienne krijgt. “Ze is al goed ingewerkt en is perfect in staat om de financiële administratie van het LDC helemaal over te nemen zodra dat nodig mocht zijn. Maar zover is het nog niet: zolang het gaat blijf ik dit werk doen, daarvoor doe ik het veel te graag. Wel wordt het moeilijker omdat er almaar nieuwe opdrachten bijkomen en je moet samenwerken met vrijwilligers die op andere dagen naar Seniorama komen. Vroeger kende ik iedereen bij Seniorama, nu al lang niet meer. Maar de sfeer is heel goed en dat maakt dat de samenwerking ondanks de praktische probleempjes toch aangenaam en vlot verloopt.”
Henri Gielen 

Irène.jpgAdrienne.JPG

Vrijwilligers-login

Gebouwd met Drupal

Copyright © Seniorama vzw