Wij zijn er voor jou!

Get Adobe Flash player

Dankjewel vrijwilliger

voor je belangeloos engagement                                                                                                                                   
voor je enthousiaste inzet                                                                                                                                   
voor je passie en geduld
voor je motivatie en vriendelijkheid
voor je signaalfunctie naar beleid
voor het delen van je kwaliteiten

We dragen je een warm hart toe!

Deze woorden aan de vrijwilligers van Seniorama kunnen we niet genoeg uiten.

Ons tijdschrift Seniorama Nieuws is er dank zij de inzet van ongeveer 35 vrijwilligers. De teksten worden hoofdzakelijk door vrijwilligers geschreven. Ook het nalezen op fouten, de lay-out, de foto’s die in het tijdschrift afgedrukt worden en het in goede banen leiden van het geheel is in hun handen. Dan komen we bij het verzendklaar maken en het rondbrengen, ook hiervoor worden vrijwilligers ingeschakeld.
Van de 35 vrijwilligers die zich inzetten om iedere maand weer een mooi product bij u thuis af te leveren heeft twee derde ook nog andere taken binnen de organisatie.
Behalve ons tijdschrift hebben we ook een uitgebreide, verzorgde website die bijna dagelijks geactualiseerd wordt door een groepje vrijwillige computerkenners.

In totaal kunnen we bij Seniorama rekenen op 200 vrijwilligers. Zij worden intern op de hoogte gebracht van nieuwtjes via ‘de Klepel’ verzorgd door één van hen.
De vrijwilligers zijn actief in 30 werkgroepen. Statutair zijn er 3 bestuursorganen.
In opdracht van de Raad van Bestuur werkt een werkgroep aan kwaliteitszorg en aan het vrijwilligersbeleid. 
Daarnaast is er de dienstverlening aan huis waaronder de oppas- en gezelschapsdienst, de boodschappendienst en de babbellijn. Binnen Seniorama is er de informatie die ter beschikking wordt gesteld over thuiszorg, premies en tegemoetkomingen en over de woonzorgcentra en assistentiewoningen. Deze informatie wordt door vrijwilligers verzameld en door wegwijs– en de onthaalvrijwilligers verduidelijkt aan de mensen die hierom vragen.
De vele activiteiten die we iedere maand aankondigen, kunnen maar plaatsvinden dank zij het organisatietalent van de vrijwilligers die hier hun tijd insteken.
Zij staan in voor het zoeken van lesgevers en de programmatie van taal-, computer-, tablet-, themacursussen, sport en creatieve activiteiten. Voor het vinden van sprekers voor onze interessante lezingen op maandag zijn vier werkgroepen verantwoordelijk. De boeiende uitstappen worden voorbereid door drie groepen: daguitstappen, weekeindekriebels en zomeractiviteiten.
Zonder een hele groep ondersteunende vrijwilligers zou al het voorgaande niet kunnen bestaan. We denken op de eerste plaats aan de vele administratieve en boekhoudkundige taken die zowel op computer als manueel worden uitgevoerd. De databestanden en computers vragen een degelijk beheer.
Daarnaast zijn er de vrijwilligers die zorgen voor wat lekkers: die soep en maaltijden maken, mensen onthalen en bedienen in de cafetaria.
Vrijwilligers: bedankt om van Seniorama een vzw te maken voor, door en met mensen!

Werken als vrijwilliger bij vzw Seniorama

Vrijwilligers komen via verschillende kanalen bij ons terecht. Je kunt vanuit je eigen interesse en motivatie langskomen, sommige vrijwilligers komen via vrienden of kennissen naar Seniorama, anderen met hulp van een begeleidende dienst. 
Meestal willen mensen die door hun pensionering meer vrije tijd hebben, deze zinvol invullen of zijn ze op zoek naar het uitbreiden van hun sociale contacten. Sommige kandidaat-vrijwilligers zijn jonger en starten met vrijwilligerswerk om te bekijken of ze op termijn een reguliere job op de arbeidsmarkt kunnen opnemen.

Hoe word je vrijwilliger?

De eerste stap zet je naar Seniorama. Je kunt telefonisch 016 22 20 14, via mail bianca@seniorama.be of persoonlijk een afspraak maken met Bianca. Zij kiest met jou een datum voor een kennismakingsgesprek van ongeveer een half uur. Tijdens dat gesprek, in het dienstencentrum, vertel je iets over jezelf en je motivatie om vrijwilligerswerk te doen. Daarna overloopt Bianca een ‘vrijwilligersmap’ met jou. Daarin vind je alle belangrijke informatie terug met betrekking tot het vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld hoe je verzekerd bent, de visie en de missie van de vzw, de verschillende werkgroepen, de statuten van de vzw en een organisatienota. Pas als deze laatste nota ondertekend is ben je officieel vrijwilliger van Seniorama en wordt je opgenomen in ons databestand van vrijwilligers.
Soms weet je heel goed welk soort vrijwilligerswerk je wilt opnemen. Andere kandidaat-vrijwilligers weten het nog niet zo goed. Dan overlopen we samen alle mogelijkheden. Binnen Seniorama zijn er ongeveer 30 werkgroepen met vrijwilligers, gaande van ondersteuning van de website, onthaal, boekhouding, cafetariabediening tot organisatie en begeleiden van activiteiten en boodschappen- of gezelschapsdienst.
Je kunt kiezen om in het dienstencentrum in de Vanden Tymplestraat te werken of je kunt dit buiten de muren van Seniorama doen. Onze diensten komen bij ouderen en zorgbehoevenden thuis. Je doet dan hun boodschappen of gaat enkele uren langs voor een wandeling of een babbeltje. Ook een aantal vrijwilligers van activiteiten zoals begeleiders van fietsen en wandelen en de uitstappen doen hun vrijwilligerswerk buitenshuis.
Als je start met het vrijwilligerswerk kom je in een groep van vrijwilligers terecht die hetzelfde werk doen. Dat is dan jouw werkgroep. Indien nodig of gewenst, kan iemand van de werkgroep jou gedurende een bepaalde periode ondersteunen. Jullie kunnen dan afspreken om het werk goed onder de knie te krijgen. Na een tijdje kun je zelfstandig verder werken. Met je werkgroep kom je op regelmatige momenten samen om voor te bereiden.
Het meeste vrijwilligerswerk is onbetaald. Als vzw proberen we op verschillende manieren het werk te waarderen. Bijvoorbeeld door gratis vorming aan te bieden, een vrijwilligersuitstap te organiseren of een eindejaarsfeestje. Je krijgt ook ons maandelijks tijdschrift, kunt gratis naar de lezingen op maandagnamiddag en ontvangt een nieuwsbrief voor vrijwilligers.

Krijg je na het lezen van dit tekstje zin om onze groep van gemiddeld 200 vrijwilligers te vervoegen? Neem dan contact op met Bianca, dan maakt zij een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Onder de Expresberichten vind je een oproep voor enkele taken waarvoor Seniorama dringend nieuwe vrijwilligers zoekt.

Afbeelding

Seniorama vzw

Vrijwilligers-login

Gebouwd met Drupal

Copyright © Seniorama vzw