Wij zijn er voor jou!      
🏠Home / Activiteiten / Lezingen

Levensbeschouwing

2 oktober    code: L1

Wat we van ouderen kunnen leren (als we tenminste écht naar hen luisteren)

Ann Peuteman, redactrice bij Knack en auteur van ‘Grijsgedraaid’, ‘Verplant’, en ‘Rebels’ en de gelijknamige documentaire

Meer

Oude mensen willen vooral lekker rusten. Het liefst zitten ze in hun luie stoel voor tv met een dekentje over hun knieën. Dagelijkse beslommeringen geven ze zoveel mogelijk uit handen en een uitgesproken mening hebben ze al lang niet meer. Maar is dat wel zo? In werkelijkheid ergeren de meeste 75-plussers zich te pletter aan de manier waarop hun generatie wordt voorgesteld, behandeld en genegeerd. Hoewel ze perfect voor zichzelf kunnen spreken, lijken steeds meer beslissingen over hun hoofd heen te worden genomen. Zeker als ze zorgbehoevend worden. Ann Peuteman vroeg tientallen 75-plussers wat het hen precies zo moeilijk maakt om te blijven wie ze altijd al zijn geweest. Velen vinden het verschrikkelijk dat hun mening nooit meer wordt gevraagd, anderen zouden zo graag willen dat er nog een beroep wordt gedaan op hun kennis en ervaring en er zijn er ook heel wat die gek worden van de razendsnelle digitalisering. Aan de hand van hun eigen verhalen legt Ann Peuteman uit waarom zoveel ouderen de grootste moeite hebben om de touwtjes over hun leven in handen te houden en vooral: wat we daaraan kunnen doen. 

Wie is Ann Peuteman? Ann Peuteman is redactrice bij het weekblad Knack. Daarnaast verdiept ze zich al jaren in het leven en de rechten van tachtigplussers. Daarover schreef ze Grijsgedraaid, waarom we bang moeten zijn om oud te worden, Verplant – waarom het heerlijk wonen kan zijn in het woonzorgcentrum en Rebels – Het verzet van 75-plussers. Ze geeft ook lezingen en workshops over de manier waarop we met ouderen omgaan en verzorgt gastlessen voor verschillende opleidingen voor verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers. 


6 november    code: L5

De confrontatie van ons economisch denken met Bijbelse parabels

Ides Nicaise, professor emeritus KU Leuven

Verslag

Op 6 november waren een 60-tal personen naar Seniorama gekomen om te luisteren naar de lezing ‘Confrontatie van ons economisch denken met Bijbelse parabels’ door prof. Ides Nicaise, professor emeritus KU Leuven.
We kregen een overzicht van hedendaagse economische stelsels en de toepassing ervan.
Origineel  was dat deze getoetst worden aan Bijbelse verhalen. Deze laatste nodigen ons uit om het stelsel vanuit meerdere standpunten te bekijken.
De evangelische visie op economie staat vaak haaks op de dominante paradigma’s van het huidige economische beleid. Ze kan samengaan met een gematigd privaat kapitalisme, maar zeker niet met het huidige op hol geslagen kapitalisme met zijn extreme ongelijkheden. Ze is radicaal egalitaristisch.
In de vragenronde werden heel geëngageerde vragen gesteld. De aanwezigen waren niet alleen sterk geboeid, ze waren ook sterk verbonden met het thema.
Caroline Ballegeer


4 december    code: L9

De rol van spiritualiteit bij het ouder worden: spirituele zorg in de ouderenzorg

Lindsy Desmet, doctoranda KU Leuven

Verslag

Ondanks het barre winterweer waren er toch heel wat moedigen die de lezing De rol van spiritualiteit bij het ouder worden niet wilden missen.
Velen stellen zich de vraag, zeker als men ouder wordt en meer geconfronteerd wordt met verlies: wat geeft zin en betekenis aan mijn leven, wat raakt mij ten diepste.
Wie al de ervaring heeft van dicht bij een mens te staan in zijn laatste levensfase, heeft gezien en gevoeld hoe sterk de existentiële angst kan zijn. Meestal slaagt men er in om de fysieke pijn, de psychische pijn en de sociale pijn te verzachten. Gelukkig wordt de spirituele zorg meer en meer geïntegreerd in een multidisciplinaire benadering.
Naast een helder wetenschappelijk kader kregen we ontroerende getuigenissen. Aspecten als: wat is spiritualiteit vandaag, hoe zien spirituele noden bij ouderen er uit, hoe kunnen we zorgen voor eigen spirituele noden, hoe kunnen we zelf spirituele zorg verlenen.


5 februari code: L15

De visie van de christendemocratie over de plaats en de rol van ouderen in onze samenleving. Op weg naar nieuwe vormen van herwaardering?

Sammy Mahdi, voorzitter van cd&v

Meer

Meer waardering en begrip voor senioren door hen bv. meer verkiesbare plaatsen te geven op de kieslijsten was een opvallend voorstel van CD&V voorzitter Sammy Mahdi vorig jaar. Er kwam ook een intern studiecongres over dit onderwerp. Heeft de partij nieuwe en frisse voorstellen om die waardering voor de ouderen concreet gestalte te geven in heel onze maatschappij? En dat voorbij de traditionele  discussies over meer geld voor de ouderenzorg in de klassieke verzorgingsinstellingen?                                                                          
Voorzitter Mahdi komt graag daarover de christen- democratische visie toelichten.


4 maart code: L19

Senior zijn in onze moderne samenleving?? ‘Grijs, wijs en puber!’

Jean Paul Van Bendegem, professor emeritus VUB

Meer

Ken je dat ook? Dat curieuze gevoel als ‘oudere’ dat je er niet meer toe doet, dat je rol uitgespeeld is?
Als jong gepensioneerde roep ik op tot verzet, tot burgerlijke ongehoorzaamheid van de verworpen senior! 
Geen grijsisme naast seksisme en racisme!!!

Copyright 2024