Wij zijn er voor jou!      
🏠Home / Activiteiten / Lezingen

Open Venster

16 oktober    code: L3 

Is het feminisme vandaag overbodig? 

Liliane Versluys, advocate

Meer

Na meer dan een eeuw niet aflatende strijd voor vrouwenrechten zijn sommigen van oordeel dat de belangrijkste rechten verworven zijn en dat de strijd ervoor stilaan overbodig is geworden. Met Liliane Versluys gaan we na of dat inderdaad zo is. Zij doet dit aan de hand van haar jarenlange ervaring als advocate.


20 november    code: L7

Vrouw zijn in Afghanistan in 2023 

Kathera Shamai, assistente van schepen Meeus in Antwerpen

Meer

De lezing wordt verzorgd door Khatera Shamal. Ze is adviseur Sociale zaken van de Antwerpse Schepen Tom Meeus. Khatera is samen met haar ouders en broertjes en zusjes uit Afghanistan gevlucht uit vrees voor de Taliban. Zij zijn via Pakistan en centraal Azie via Iran en Turkije in Europa aangekomen.
Ze behaalde een master ‘Gender en diversiteit’ aan de Gentse universiteit. Zij is betrokken bij organisaties zoals RoSa, Sensoa …


18 december    code: L11

Europa en de veranderende wereldordening van 1947 tot nu

Yannis Skalli-Housseini, historicus aan de VUB

Meer

In hun boek ‘De erfenis van 1947’ vertellen historicus Yannis Skalli-Housseini en prof.Luc van Langenhove meeslepend hoe in 1947 de huidige wereldordening voor lange jaren werd vastgelegd
Churchill had net zijn donderpreek gegeven over het neerdalen van het IJzeren gordijn over Europa, de koude oorlog scheidde Oost- van West-Europa en dat beheerste voor vele jaren de wereldpolitiek.
Die wereld van 1947 reikt een aantal inzichten aan om de turbulente wereld van vandaag beter te begrijpen.
En nu is er de vraag: wat blijft er nog over van de erfenis van 1947.Uit een terugblik naar het verleden kunnen wij veel leren voor nu en de nabije toekomst.


15 januari    code: L13

Oekraine: de poort naar het Armaggedon

Ria Laenen, hoogleraar KU Leuven

Meer

Vertrekkend vanuit de huidige stand van zaken in de oorlog, kijken we eerst terug met de vraag hoe het zover is kunnen komen.De grote lijnen van het verloop van de relaties tussen Rusland en het Westen/Oekraïne sinds het uiteenvallen van de Sovjet Unie worden geschetst.
Vervolgens proberen we een antwoord te formuleren op de hoofdvraag waarom men in het Kremlin uitgerekend Oekraïne viseert en wat men daar wil bereiken.
Om dan in het laatste deel even stil te staan bij de vraag: wat zijn de voornaamste uitdagingen voor ons in Europa m.b.t. deze oorlog?


19 februari code: L17

De Amerikaanse verkiezingen

Bart Kerremans, prof. internationale relaties en Amerikaanse politiek aan de KU Leuven

Meer

In de pers wordt 2024 genoemd als een zeer belangrijk verkiezingsjaar. Over de ganse wereld zijn er verkiezingen voorzien en sommige ervan kunnen een grote invloed hebben op de internationale politieke situatie.
Een van de belangrijkste  verkiezingen is uiteraard die in de verenigde Staten. Het lijkt uit te lopen op een herhaling van de vorige verkiezingen met dezelfde hoofdrolspelers.
Prof.Kerremans geeft duiding bij de aanloop en de gevolgen ervan.


18 maart code: L21

Armoede

Prof. dr. em. Ides Nicaise, faculteit Sociale wetenschappen KU Leuven

Meer

Armoede en ongelijkheid op wereldschaal
Over armoede en ongelijkheid  in de wereld doen nogal wat mythes de ronde. Is het waar dat de armen armer worden en dat de ongelijkheid toeneemt ?
Wat bedoelen wij eigenlijk met ongelijkheid ?
Welke mechanismen liggen aan de oorsprong van armoede en ongelijkheid ?En vooral , hoe worden ze best in toom gehouden ?


15 april code: L25

Mijn ervaringen met het sociaal overleg in België

Chris Denys, journalist VRT-TV-Journaal

Meer

Pas met pensioen komt deze bekende VRT-journalist ons vertellen over zijn jarenlange ervaring met het sociaal overleg in ons land. Bij bijna elk sociaal conflict tussen werknemers en werkgevers zagen en hoorden we hem in heldere en duidelijke taal uitleggen waarover die twee ‘sociale partners’ het oneens waren. Omdat te kunnen doen moest hij natuurlijk ook achter de schermen kijken bij de vakbonden en de werkgeversorganisatie én bij de regeringspartners die vaak via bemiddelaars moesten tussen komen om conflicten op te lossen. Hij was te zien bij elke staking, betoging en onderhandeling. Nu kan hij ons vrijuit uit te doeken doen wat er in dat overleg model allemaal meespeelde.

Copyright 2024